قة حرف ع

ـلت على جمـ. برای نوشتن زبان کردی ، غالباً از الفبای عربی استفاده میشود ، اما برای کم شدن فاصله ی نوشتار با گفتار و نیز بیان برخی از ویژگیهای زبان کُردی ، تغیراتی چند در این رسم الخط وارد

2023-01-28
  اسم بحرف ش حيوان
 1. ـا على أولى حلقـ
 2. 3 آل عمران Aal-Imran
 3. (۳) نظر
 4. Add a comment
 5. و
 6. كلمات دعاء للميت
 7. Mar 02, 2015 · قه
 8. ـرية فرانك ماكنزي قائـ
 9. تدم تمكن احد من استخـ
 10. موفقين ان شاء الله
 11. 1,964 likes · 113 talking about this